Vlaamse overheid steunt innovatieve ideeën in de landbouwsector

landbouw

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) investeert al jaren in duurzame landbouwprojecten, maar breidt dit jaar de mogelijkheden uit met het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2022 (PDPO III).

Europa en Vlaanderen leggen elk zo’n € 288 miljoen op tafel voor de periode 2014-2020.

De voorbije vijftien jaar genoten heel wat land- en tuinbouwers van de financiering van duurzame investeringen. Wie een duurzaam nieuw idee wilde uitwerken dat niet gekoppeld was aan een bestaand systeem bleef echter in de kou staan.

PDPO III brengt daar verandering in: je kunt niet alleen projectsteun aanvragen voor innovatieve concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten, maar ook voor investeringen in systemen die al op de VLIF-lijst staan met een innovatieve uitvoering of in een nieuwe deelsector.

De overheid biedt ook steun voor samenwerkingen in operationele groepen ter bevordering van de interactie tussen onderzoek en praktijk. Dit jaar ligt de nadruk op projecten waarin een efficiënt (her)gebruik van water en het vermijden van waterverspilling centraal staan.

Wie een duurzaam idee heeft, kan tot 31 maart een steunaanvraag indienen bij het e-loket. Meer informatie vind je hier.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
26 februari 2019
Terug naar boven
Terug naar boven