Pinguin legt charter Duurzame Landbouw voor aan leveranciers

Op basis van 8 thema’s werkte fruit- en groentenverwerker Pinguin een ‘charter duurzame landbouw’ uit en stelde dit voor aan zijn leveranciers. Het charter biedt de landbouwers een unieke mogelijkheid om hun grondstoffen te differentiëren, kosten te reduceren en hun rendement te verbeteren.

De core-business van Pinguin is versgeoogste groenten en fruit verwerken en bewaren met behoud van de originele kwaliteit. Een goede oogst is zeer weers– en klimaatafhankelijk. In samenwerking met Moeder Natuur zorgt het bedrijf ieder jaar weer dat zij het ganse jaar groenten en fruit kunnen verwerken. Het is evident dat duurzaamheid, naast de kwaliteit, voorop staat bij het bepalen van de aankoopstrategie.

Op basis van 8 thema’s (water, afval, energie, biodiversiteit, meststoffen, sociaal en menselijk kapitaal, bodembeheer en waardeketen en lokale economie) werd daarom een ‘charter Pinguin duurzame landbouw’ uitgewerkt en voorgesteld aan de landbouwers. Dit charter biedt de landbouwers een unieke mogelijkheid om hun grondstoffen te differentiëren en een hulp om zijn kosten te reduceren en het rendement te verbeteren.

Vier trouwe landbouwers gingen de uitdaging aan. Door het ondertekenen van het Pinguin duurzaamheidscharter engageerden de leveranciers zich ertoe de 8 thema’s te integreren in hun bedrijfsbeleid en te streven naar een continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties van hun landbouwbedrijf.

Dit alles gebeurt onder begeleiding en toezicht van de teeltspecialisten van Pinguin. Jaarlijks volgt een audit en moet er een positieve evolutie waar te nemen zijn.

Milieuvoordeel

 • Er wordt op een verantwoorde manier gebruik gemaakt van erkende sproeistoffen en/of biologische plagenbestrijding en hierbij wordt een uitgebreide én gedetailleerde teeltplanning bijgehouden. De agro-chemicaliën en brandstoffen worden opgeslagen achter gesloten deuren en in een ruimte die voldoet aan alle vereiste veiligheidsvoorschriften.
 • Er worden op regelmatige tijdstippen analyses van de bodemkwaliteit uitgevoerd. Deze helpen om de toegelaten hoeveelheid meststoffen te bepalen. Erosie wordt tegengegaan en er wordt in geen geval afval geloosd. Tenslotte wordt er gestreefd om minimaal te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake bodembeheer, bodembehoud en bodemvruchtbaarheid.
 • Er wordt enkel beregend indien noodzakelijk, rekening houdend met de beste omstandigheden voor mens (voedselbevoorrading) en natuur (kwaliteit van het land en gevaar voor watertekort). Hierbij wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het gebruik en de bescherming van water. Er wordt zoveel mogelijk beregend via eigen putbevoorrading en er is geen waterverspilling.
 • Er worden inspanningen gedaan om de biodiversiteit te verbeteren en waar nodig worden aanpassingen gedaan aan de manier en/of het tijdstip van werken. Er wordt een biodiversiteitactieplan opgesteld en deze wordt zoveel als mogelijk nageleefd.
 • Er wordt een energiebeheersplan bijgehouden en deze wordt zoveel mogelijk geoptimaliseerd door steeds te kiezen voor energiezuinige oplossingen. Bij aankoop van nieuwe landbouwmachines wordt rekening gehouden met de energievriendelijkheid ervan. Ook op het landbouwbedrijf zelf wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen.
 • Het afval wordt gesorteerd en gerecycleerd. Schadelijke afvalstoffen, zoals bv. lege fyto-verpakkingen, worden opgehaald door gespecialiseerde en erkende firma’s.

Sociaal voordeel

 • Er wordt met respect omgegaan met de medewerkers en de buurtbewoners tijdens het telen en het oogsten van de groenten.
 • Indien er werknemers in dienst zijn wordt voldoende opleiding ingepland en er is een correcte verloning naar werk. Kinderarbeid wordt niet toegelaten.
 • Alle geteelde producten worden geteeld met respect voor de lokale behoeften.

Economisch voordeel

 • De opbrengsten en kwaliteiten op het landbouwbedrijf worden bijgehouden over de jaren heen. Er is voldoende teeltrotatie om een optimale opbrengst te kunnen garanderen.
 • Sterke partnerships met leveranciers zorgt voor een economische stabiliteit en risicobeperking voor het bedrijf

Bron: https://www.charterduurzaamondernemen.be/

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
9 april 2014
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven