ICT-werkers

Neem deel aan het Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT

Deel als publieke aankoper je kennis en breng goede praktijken aan als het gaat om meer duurzame (circulaire, milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde) ICT aan te kopen en/of te leasen.

Impact op mens en milieu

Verschillende internationale universitaire studies en auditrapporten wijzen uit dat de productie van smartphones, computers en laptops een bijzonder grote impact heeft op mens en milieu.

De ontginning van metalen en mineralen, nodig voor de productie van deze toestellen, gaat vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en aanzienlijke ecologische effecten.

Ook de assemblage van onderdelen van het ICT-materiaal gebeurt geregeld in fabrieken waar lange werkuren, confiscatie van identiteitsbewijzen, ongezonde werk- en leefomstandigheden,... de norm blijken te zijn.

Daarnaast is de gebruiksduur van de toestellen relatief kort en is het ontwerp niet altijd gericht op herstel en recyclage. Als gevolg hiervan ontstaat er een aanzienlijk mondiaal e-waste probleem.

Gebruik de koopkracht

Aankopers van ICT materiaal hebben een koopkracht die een belangrijke invloed kan uitoefenen op het rechttrekken van deze onduurzame omstandigheden. Daarom kan ook jouw ICT-aankoopbeleid een belangrijke hefboom zijn om de ICT-productieketen te verduurzamen.

Net zoals bij gelijkaardige initiatieven (bijvoorbeeld het ‘Circular and Fair ICT Pact’ (CFIT) - in voorbereiding), willen de initiatiefnemers ook in België bekijken hoe aankopers de valkuilen en kansen van het IT-aankoopbeleid kunnen aangrijpen om de ICT-markt op termijn echt duurzaam te maken.

Programma

Tijdens de sessies staat vooral de deling van ervaringen en kennis tussen de deelnemers centraal. Daarnaast worden goede praktijken en instrumenten besproken en komen experten aan het woord. Om actuele valkuilen en kansen te detecteren, zal een beperkt vooronderzoek aan de hand van een korte
vragenlijst uitgevoerd worden.

De inhoud focust op het verduurzamen van de aankoop van ICT-hardware (onder andere smartphones, laptops, pc’s en monitors). In tweede instantie kan ook een duurzaam gebruiksbeleid inzake ICT-hardware besproken worden. Duurzaamheid wordt breed ingevuld: zowel circulaire, milieu-, sociale als ethische aspecten zullen aan bod komen.

Ben je geïnteresseerd in dit initiatief? Registreer je dan (dat kan nog tot 17 maart) en noteer alvast de volgende data in je agenda:

Online sessies binnen het leernetwerk (telkens in de voormiddag van 9u tot 12u30):

  • vrijdag 26 maart
  • donderdag 29 april
  • donderdag 21 oktober

Op donderdag 29 april zijn er in de namiddag (tot 15u) ook gefaciliteerde sessies in deelgroepen voor de uitwerking van een opdracht.
Terugkomsessie – presentatie van de resultaten: donderdag 18 november van 9u30 tot 12u30 te Brussel (indien mogelijk, zoniet online).

Deelname is gratis.

Doelgroep

Het leernetwerk richt zich naar Belgische aankopers en overheidsexperten werkzaam binnen een organisatie die onderhevig is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten (zoals onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, gemeenten, OCMW’s,...). Jouw ICT-aankoopbeleid kan een belangrijke hefboom zijn om de ICT-productieketen te verduurzamen.

Dit leernetwerk is een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDD) met de steun van de Vlaamse en Waalse overheid, Vlaanderen Circulair, Interreg NSR ProCirc, Green Deal Achats Circulair en Fair ICT Flanders. De facilitatie is in handen van Catapa met de ondersteuning van de Waalse overheid en Vlaamse overheid.

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
22 februari 2021
Terug naar boven
Terug naar boven