SEABRIDGE - Interior Warehouse

EFICO kiest voor duurzame opslag en transport van groene koffie

EFICO Group zet zich al jarenlang in voor duurzame ontwikkeling. Het familiebedrijf dat sinds 1926 handelt in groene - ruwe - koffie, is sinds 2003 als eerste koffiebedrijf lid van de United Nations Global Compact (UNGC). Jaarlijks schrijven ze hiervoor een rapport rond de vooruitgang op de 10 Principes rond Mensenrechten, Arbeid, Anti-Corruptie en het Milieu. Daarin staat ook meer te lezen over SEABRIDGE, EFICO’s duurzaam magazijn in Zeebrugge.

“We willen duurzaamheid in elk stapje van de koffieketen verweven, van plantage tot de koffiebranderij”, vertelt Katrien Delaet, duurzaamheidsverantwoordelijke van de EFICO Group.

SEABRIDGE is een onafhankelijk bedrijf binnen de EFICO Group, maar houdt er dezelfde waarden op na. Sinds 2009 is het de duurzame opslagplaats van groene koffie.

“Vroeger hadden we al een eigen magazijn in Antwerpen. Door onze groei was de eigen opslagcapaciteit niet meer voldoende. In de jaren negentig namen we daarom een derde partij onder de arm voor de opslag en het transport. Alleen merkten we later dat het logistieke gedeelte gedurende dertig jaar amper was geëvolueerd. Zeker als het gaat om duurzaamheid. Het was voor ons een teken om uit te zoeken hoe we de logistiek terug in eigen handen konden nemen.”

Impactanalyse bracht voordelen in kaart

De EFICO Group maakte een analyse van potentiële locaties en de impact die ze konden genereren. “Qua locatie was het voor ons belangrijk dat we konden inzetten op intermodaal transport, zoals watertransport en treinvervoer. Uit een haalbaarheidsstudie bleek Zeebrugge een geschikte locatie.

Daarnaast wilden we volop de kaart trekken van groene energie. Met SEABRIDGE werd dat mogelijk. Vanaf het begin kozen we voor 4.600 zonnepanelen op het dak. De groene energie die deze zonnepanelen genereren, wordt gebruikt voor het machinepark en de elektrische vorkliften. We kunnen zo ook een ideale opslagomstandigheden creëren voor groene koffie, met een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Ter vergelijking: De zonnepanelen voorzien energie voor ongeveer 300 gezinnen. Als we toch meer energie nodig hebben, kopen we extra groene gecertificeerde energie aan. In 2014 noteerden we een energiebesparing van 26 procent tegenover 2013.”

Bij de bouw van SEABRIDGE gebruikte de EFICO Group isolerende bouwmaterialen om zo het energieverbruik te verlagen. Hiervoor kregen ze een GreenBuilding Certificate en Award van de Europese Commissie. “Dat is te danken aan het concept dat we vooraf bedachten.

Dat geldt ook voor ons transport. Vroeger konden we rekenen op gesubsidieerd treintransport tot op de site. Vandaag zetten we in op binnenvaart en intermodaal transport. We moeten dus alles goed plannen, want transport via de weg is geen optie voor ons. Files en brandstofuitstoot willen we waar mogelijk vermijden.”

Doordacht afvalbeheer

SEABRIDGE nam verder ook maatregelen rond een duurzaam afvalbeheer. Dit resulteerde in 2014 in de recycling van 97 procent van alle afvalstromen. Een stijging van zes procent ten opzichte van 2013.

“We brachten alle afvalstromen in kaart. Hoe konden we voor een goede recyclage en upgrading zorgen per afvalstroom? We vonden verschillende oplossingen, waaronder één voor onze jute koffiezakken. Sommige klanten vragen namelijk leveringen in big bags. We werken samen met een bedrijf dat de jute zakken verwerkt tot nieuwe materialen. Verder beperken we het restafval tot een minimum en scheiden we doorgedreven alle afvalstromen.”

EFICO Foundation zet duurzaamheid overzee op de kaart

De EFICO Group riep de EFICO Foundation in het leven in 2003. Hiermee wil de groep haar duurzame werking ook in productielanden als Guatemala, Ethiopië en Brazilië verder uitrollen.

“We werken in deze landen samen met lokale partners en coöperatieven om projectvragen uit te schrijven. Iedereen kan hierop een voorstel doen. Een onafhankelijke jury van de Koning Boudewijnstichting beoordeelt de voorstellen en keurt ze goed indien ze voldoen aan de vooropgestelde criteria en ze een langetermijnvisie hebben. Wij volgen de uiteindelijke coördinatie van de projecten mee op.”

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
18 mei 2016
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven