Betaling met contant geld

Sponsoring en liefdadigheid

Sponsoring en liefdadigheid zijn twee manieren van een bedrijf om haar betrokkenheid met de lokale gemeenschap te tonen.

Mecenaat of liefdadigheid is het schenken van geld of andere middelen zonder dat daar een prestatie van de gesteunde organisatie tegenover staat.

Sponsoring is een financiële of andere vorm van steun in ruil voor naamsvermelding of een andere vorm van publiciteit.

De laatste jaren zien we echter een verschuiving in de manier waarop ondernemingen hun betrokkenheid organiseren. 

  • Minder munten, meer mensen: bedrijven verleggen het accent van doneren en sponsoren naar de inzet van medewerkers als vrijwilligers. Vaak investeren bedrijven een combinatie van geld en mensuren.
  • Van ad hoc naar strategisch: steeds meer bedrijven hebben de behoefte om structuur aan te brengen in hun activiteiten ten voordele van de samenleving. Minder ad hoc, meer samenhang. En gericht op bijvoorbeeld één specifieke doelgroep in plaats van meerdere.
  • Van liefdadigheid naar investering: ondernemers willen dat hun maatschappelijke activiteiten ook voor henzelf voordeel opleveren. Denk aan profilering op commerciële markten (PR/reputatie), verbeterde teamgeest en medewerkerstevredenheid of toegang tot nieuwe kennis en netwerken.

Deze verschuivingen manifesteren zich door dat steeds vaker gezocht wordt naar een samenwerkingsverband met het goede doel.

Ook organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld reageren op die evoluties in de betrokkenheid van bedrijven bij de buurt of de maatschappij. Dikwijls organiseren zij activiteiten waarbij hun achterban kan proeven van de bedrijfsvloer. De opbrengst van die activiteiten gaat dan naar een goed doel, zoals bijvoorbeeld bij de YOUCA Action Day het loon van één werkdag van de jongeren naar projecten gaat van andere geëngageerde jongeren, zowel in België als wereldwijd.

happy jeugd
Praktijkvoorbeeld

Gumption is een platform voor ondernemers. Het biedt ondersteuning aan start-ups en scale-ups via strategisch advies en operationele hulp. Zo wil het ondernemerschap mee promoten. Maar niet zonder zijn sociale verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. “We wilden uit onze comfortzone treden en tegelijkertijd iets doen dat relevant was”, vertelt Bart...

shake hands
Praktijkvoorbeeld

Carglass® is een wereldwijd bekend bedrijf dat autoruiten herstelt en vervangt. Minder gekend zijn hun inspanningen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Filantropie bijvoorbeeld, maar ook een duurzaam personeelsbeleid. “We willen de beste werkplek ooit creëren voor onze medewerkers”, vertelt Bart Lambrechts, Human Resources Director bij Carglass®.

hygiënische beschermhoesjes voor schoenen
Praktijkvoorbeeld

Care, het eerste schoonmaakbedrijf dat in België een SA 8000-certificaat behaalde voor sociaal-maatschappelijk ondernemen, zet in op de re-integratie van gedetineerden. Hiervoor werkten ze eerder samen met de Nieuwe Wandeling in Gent, waarmee ze het mvo-project ‘De Properste Cel’ lanceerden....

headerbeeld Mr. Manchette
Praktijkvoorbeeld

Duurzaam ondernemen in tijden van corona doe je zo: An Boone van Mr. Manchette maakt mondmaskers van stofoverschotten uit haar hemdencollectie en produceert nu ook dekbedden van reststoffen uit biologisch flanel.

Dat doet ze niet in Portugal, waar haar hemden geproduceerd worden, maar in een maatwerkbedrijf in Ronse.

Terug naar boven