handtekening zetten

Intellectuele eigendomsrechten

Het recht op eigendom is een mensenrecht dat wordt erkend in de Universal Declaration of Human Rights. Eigendomsrechten dekken zowel fysiek eigendom als intellectueel eigendom, en omvatten belang in land en andere fysieke goederen, auteursrechten, patenten, rechten met betrekking tot geografische indicatie, fondsen, morele rechten en andere rechten. Zij kunnen ook bredere aanspraken op eigendom omvatten, zoals de traditionele kennis van specifieke groepen zoals inheemse volken, of het intellectuele eigendom van werknemers of anderen. Erkenning van eigendomsrechten bevordert investeringen en economische en fysieke veiligheid, evenals het aanmoedigen van creativiteit en innovatie.

Een organisatie behoort:

  • beleid en werkwijzen te implementeren waardoor respect voor eigendomsrechten en traditionele kennis wordt bevorderd;
  • op de juiste manier onderzoek te verrichten om er zeker van te zijn dat zij het wettig recht heeft op het gebruik van of de beschikbaarheid van eigendom;
  • zich niet in te laten met activiteiten die eigendomsrechten schenden, met inbegrip van misbruik van een dominante positie, vervalsing en plagiaat;
  • eerlijke compensatie te betalen voor eigendom dat zij verwerft of gebruikt;
  • rekening te houden met de verwachtingen van de maatschappij, de mensenrechten en de basisbehoefte van mensen bij het uitoefenen en beschermen van haar intellectuele en fysieke eigendomsrechten.

Bronnen - Links

Meer-waarde

Ondersteunen van organisaties en projecten met een duidelijke ecologische of maatschappelijke meerwaarde.

Expertise
Begeleiden van organisaties die hun Common Good Balans willen opmaken

Nationaal Duurzaamheid Instituut

Expertise
Circulaire Economy en in kaart brengen van duurzaamheids prestaties

Plant a Flag

Plant a Flag is een marketingbureau dat kmo's en socialprofitorganisaties ondersteunt in hun missie om lokale impact te creëren.

Expertise

Strategisch marketing team voor non-profit en socialprofitorganisaties en kleine en middelgrote...

Stichting voor Toekomstige Generaties

Het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (SE'nSE) is een fonds zonder winstoogmerk, gecreëerd door ondernemer Pierre Mottet (IBA)...

Expertise

Het SE’nSE Fonds voorziet jaarlijks tot zes Belgische, milieugerichte start-ups van zaaikapitaal....

The Argonauts CVBA

Met The Argonauts haal je een strategische partner in huis die je als extern innovatieteam door dik en dun bijstaat. Ze doen je “over het muurtje”...

Expertise
Innovatie, design thinking.

THE GLOBAL PICTURE BVBA

The Global Picture biedt unieke expertise aan bedrijven en organisaties die hun performantie willen versnellen en verhogen op vlak van Duurzaam...

Expertise

Coaching en traning om uw performantie te verhogen op vlak van Duurzaam Aankopen, Duurzame Supply...

Terug naar boven