Intend Business Development

Better Business concept is multidisciplinaire aanpak MVO voor KMO bedrijven in drie stappen: Analyse, Advies, Actie Stap 1: QuickScan: We inventariseren waar de MVO kansen liggen vanuit de kracht van het bedrijf, specifiek voor de sector, en binnen de keten in binnen- en buitenland. Stap 2: Plan van Aanpak op maat: Quick wins en concreet advies voor de (middel)lange termijn. We ontwikkelen een Plan van Aanpak op maat voor het oppakken van de meest relevante onderwerpen, quick wins passend binnen de ISO/OESO etc. richtlijnen. Stap 3: Marketingcommunicatieplan: Professionele externe en interne communicatie, marketing en PR op maat. Wij helpen ook bij het ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid die bijdraagt aan uw eigen bedrijfsdoelstellingen.

Adres
Nijverheidstraat 16 B
3071GC Rotterdam
Nederland
Telefoon
0031622496114
Expertise
Ondersteuning bij ontwikkelen heldere MVO strategie en concreet plan voor KMO bedrijven en (overheids)organisaties.