Leeuw van de export 2013 (grote ondernemingen) – H.Essers: ”Een duurzaam logistiek bedrijf? Het kan!”

De Leeuw van de Export is de belangrijkste export award van Vlaanderen en wordt jaarlijks door de Vlaamse regering uitgereikt. Bij de beoordeling van de dossiers wordt door de jury niet alleen met financiële criteria rekening gehouden, ook het criterium ‘doelgericht beleid inzake duurzaam en ethisch ondernemen’ wordt mee beoordeeld. Voor MVO Vlaanderen toetsen we dit duurzaamheidsbeleid af bij de 2 winnaars.

In de categorie middelgrote en grote ondernemingen werd H.Essers op 18 juni tijdens het grootschalige event in Hasselt bekroond.

H.Essers uit Genk is een toonaangevende logistieke dienstverlener voor multinationale topspelers in sectoren zoals chemie, farmaceutica en hoogwaardige goederen. De internationale dienstenportfolio gaat van transport en warehousing tot volledig geïntegreerde logistieke oplossingen, gedreven door innovatie. Het familiebedrijf hanteert een exportstrategie naar alle landen van Europa, en ver daarbuiten.

MVO Vlaanderen: Wat betekent duurzaam ondernemen voor H.Essers?

Bob Van Steenweghen (head of strategic sales & marketing, H.Essers): Duurzaamheid is een basiswaarde voor de familie en het bedrijf. Het staat ingeschreven in onze bedrijfsmissie. We proberen een toonaangevend bedrijf te zijn inzake kwaliteit, veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu. De familiale aandeelhouders eisen immers een gezond bedrijf op lange termijn - voor elke generatie.

Wij proberen duurzaamheid zo ruim mogelijk te bekijken en in te vullen. Voor ons betekent dit: kiezen voor onafhankelijke bestuurders, verhogen van de veiligheid, investeren in nieuwe milieu-toepassingen, etc. Het lijken evidente keuzes van buitenaf, maar de invulling ervan is een dagelijkse uitdaging.

Naast het creëren van meer interne groei - de persoonlijke groei van onze medewerkers en professionele groei van onze klanten - via een sterke focus op innovatie, willen we ook andere organisaties helpen groeien. Hiertoe engageren we ons jaarlijks in verschillende projecten met een maatschappelijke insteek. Dit vormt eveneens een toegevoegde waarde voor onze medewerkers, die willen werken voor een maatschappelijk verantwoord bedrijf.

MVO Vlaanderen: Kan een transport- en logistiek bedrijf überhaupt 'duurzaam' zijn?

Bob Van Steenweghen: Jazeker. Een logistiek bedrijf kan even goed als elk ander bedrijf werken aan haar maatschappelijke rol. Zo ondersteunen van acties als Wheel to Share, geven we lessen aan scholen over de dode hoek, werken we samen met beschutte werkplaatsen etc.

Daarnaast werken we actief aan de veiligheid in alle bedrijfsprocessen en aan het welzijn van onze medewerkers.

We doen ook heel wat inspanningen om de carbon footprint van onze bedrijfsactiviteiten te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De bouw van het eerste BREEAM-gecertificeerde logistieke gebouw in Belgie
  • Het plaatsen van zonnepanelen op 8 van onze sites, goed voor een jaarproductie van 9.400.000 KWh of een voorziening voor gemiddeld 2.500 gezinnen
  • Een waterbeleid (wachtbekkens, visvijvers, hergebruik van hemelwater) en een doorgedreven afvalbeleid

Het belangrijkste voor een logistiek bedrijf als het onze zijn echter de inspanningen die we doen op vlak van duurzaam transport.

MVO Vlaanderen: Op welke manieren kan een logistiek bedrijf de milieu-impact van haar transportprocessen reduceren?

Bob Van Steenweghen: In logistieke processen zijn er heel wat optimalisatiemogelijkheden die de directe carbon footprint kunnen reduceren. Deze situeren zich zowel op het technische vlak (bv motoren met lagere emissie, betere brandstoffen) als op proces niveau (bv route-optimalisatie, transport via trein en boot, hogere beladingsgraden).

Even goed zijn er indirecte mogelijkheden. Elke m² die kan worden gewonnen aan voorraadreductie (bv door een intelligent voorraadbeheer en door betere afstemming met leveranciers) betekent een besparing op milieu-kosten.

Nog indirecter zijn de voordelen van een geïntegreerd ketenbeheer. Hier komt het er op aan om de over de ganse keten heen te zoeken naar een betere afstemming van alle processen. Naast verticale integratie (binnen 1 logistieke keten), is ook horizontale integratie mogelijk: via samenwerking en bundeling over verschillende logistieke ketens waardoor nieuwe synergieën ontstaan. Dergelijke innovatieve vormen van logistiek beheer zijn veelal complex en structureler van aard, maar kunnen grotere besparingen - zowel financieel als ecologisch - genereren.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
2 juli 2013
Meer info
H. Essers
Terug naar boven
Terug naar boven