KPMG publiceert onderzoeksresultaten corporate responsibility reporting 2015

Duurzaamheidsverslagen

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde KMPG hun ‘survey of corporate responsibility reporting’ (CRR).

Dit rapport onderzoekt hoe 's werelds grootste 250 bedrijven over hun koolstofuitstoot rapporteren in hun jaarlijkse financiële en CR-rapporten. Daarnaast belicht het de kwaliteit van de CR rapportage bij de G250 en geeft het globale trends mee.

KPMG publiceerde de 2015-editie in de aanloop naar de 21e jaarlijkse VN Climate Talks (COP21). Hier liggen de verwachtingen hoog rond de wereldwijde overeenkomst over de vermindering van koolstofuitstoot. Daarom is het onderzoek in 2015 gericht op de kwaliteit van koolstofrapportage bij 's werelds 250 grootste bedrijven.

De voornaamste leerpunten

Over de rapportage van koolstofuitstoot

 • De rapportage vertoont weinig samenhang op dit vlak. Dat maakt het moeilijk om de prestaties te vergelijken.
 • 1 op de 5 grote bedrijven in sectoren met een hoog koolstofgehalte, zoals mijnbouw en chemicaliën, rapporteert niet over koolstof.
 • Bedrijven in de VS en Azië, waaronder China, zijn het minst geneigd om te rapporteren over koolstof. Europese bedrijven zijn het meest geneigd om dit te doen.
 • Europese ondernemingen scoren het hoogst op hun rapportage.
 • Minder dan 1 op de 10 bedrijven die rapporteren over koolstof, heeft het over de emissies die voortkomen uit het gebruik of de verwijdering van hun producten.
 • Slechts een derde (35 procent) van de bedrijven die hun doelstellingen rond het verminderen van koolstof bekendmaken, publiceert waarom ze hiervoor kozen.
 • Slechts de helft van de bedrijven belichten de voordelen voor hun bedrijf van het verminderen van hun uitstoot.

Over de kwaliteit van CR rapportage

 • De kwaliteit van de CR rapportage is iets verbeterd in Azië sinds 2013, maar is daarbuiten licht gedaald.
 • Bedrijven worden steeds beter in de rapportage over de milieu- en sociale trends en de risico's die hun bedrijf beïnvloeden.

Over de globale trends

 • Bijna driekwart van de N100 bedrijven rapporteren nu over CR. Bij de G250 ligt dat op meer dan 90 procent.
 • In Azië rapporteren meer bedrijven over CR dan in enige andere regio.
 • Bedrijven in de retailsector lopen achter op alle andere sectoren.
 • Grote accountantsorganisaties blijven als derde partij-organisaties de markt domineren bij de G250- en N100-bedrijven.
 • Het Global Reporting Initiative (GRI) blijft de meest populaire vrijwillige rapportageleidraad wereldwijd. Toch daalde het gebruik van GRI bij de 's werelds grootste bedrijven.

De inhoud van het rapport

Deel 1: Accounting for carbon: Een rapport

Deel 2: Kwaliteit van mvo-rapportage van de G250

Deel 3: mondiale trends in duurzaamheidsverslaglegging.

KPMG publiceert dit rapport in de eerste plaats als leidraad voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de niet-financiële verslaggeving binnen grote bedrijven. Toch is het onderzoek ook voor een groter publiek nuttig, waaronder beleggers, toezichthouders, academici en NGO's.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
15 december 2015
Terug naar boven
Terug naar boven