ILVO brengt duurzaamheid van Belgische vis in kaart

Verduurzaming is ook voor de Belgische visserijsector een belangrijk actiepunt. Om een antwoord te kunnen bieden op hoe duurzaam de vis die in België aan wal wordt gebracht, nu juist is, werken ILVO-onderzoekers aan een scoringssysteem. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de ecologische als de sociaal-economische dimensies van duurzaamheid. Het uiteindelijke doel van het project is om deze duurzaamheidsscore te kunnen communiceren naar de viskopers in de veiling.

Door alle dimensies van duurzaamheid in rekening te brengen, onderscheid dit project – dat de naam VALDUVIS kreeg – zich van bestaande initiatieven zoals viswijzer en andere ecolabels (vb. MSC). De duurzaamheidsscores worden berekend op basis van realtime-data over het vaartuig, de gebruikte vistechniek, de vangst, enz. In de voorbereidende fase werd de volledige Belgische visserijsector in kaart gebracht, de belangrijkste spelers geïnterviewd en hun houding ten aanzien van een dergelijk systeem geanalyseerd. Daarnaast werd een ‘Sustainable Seafood Database’ ontwikkeld waarin informatiesystemen voor duurzame vis met elkaar kunnen vergeleken worden.

Zowel voor de ecologische, de economische als de sociale pijler heeft ILVO een aantal thema’s bepaald die in het scoringssyteem worden geëvalueerd. Op ecologisch vlak wordt er onder meer gekeken naar stockstatus, kwetsbaarheid, seizoen, weerhouden soorten, bodemimpact, CO2-voetafdruk, milieuverantwoord vissen, enz. Bij de economische pijler werden er drie thema’s geïdentificeerd: efficiëntie, financiële gezondheid en veerkracht. Op sociaal vlak worden werkomstandigheden, sociale bescherming en sociale beste praktijken mee in overweging genomen.

Op dit moment ontwikkelen de ILVO-onderzoekers voor elk thema een indicator. Hiervoor wordt beroep gedaan op reeds bestaande indicatoren in de ‘Sustainable Seafood Database’ en de eigen expertise in huis. Een eerste indicator ‘visbestand’ werd al gefinaliseerd. “Daarnaast denken we samen met de sector na over structuren om de traceerbaarheid van de vis te optimaliseren. Immers, hoe gedetailleerder de traceerinfo, hoe correcter de duurzaamheidsscore”, luidt het.

ILVO wijst er op dat die sterke betrokkenheid van de sector bij het ontwikkelingsproces juist een sterkte is van het project. “De producentenorganisatie, de overheid, de veiling, de verwerking en aankoop, onderzoekers, ngo’s, enz. worden rond de tafel gebracht. Op deze manier worden de slaagkansen en het draagvlak binnen de sector verhoogd”, aldus ILVO. Het uiteindelijke doel van het project is om de duurzaamheidsscore te communiceren naar viskopers in de veiling. “Op die manier worden vissers die zich inzetten om de sector te verduurzamen direct beloond door een betere markttoegang”, klinkt het nog.

Bron: www.vilt.be

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
11 april 2014
Terug naar boven
Terug naar boven