ikMVOok: Een boost voor duurzaamheids­verslaggeving in Vlaanderen

MVO Vlaanderen en haar partners organiseerden het afgelopen jaar in elke Vlaamse provincie een roadshow over duurzaamheidsrapportering. Gemotiveerde ondernemers werden ondersteund om hun duurzaamheidsinspanningen meetbaar en aantoonbaar te maken en in te zetten als communicatietool.

Gedurende zeven maanden toerde ik MVOok! door Vlaanderen om bedrijven en organisaties te begeleiden bij het opmaken van hun duurzaamheidsrapport. De ruim 100 deelnemers zetten in vier werkateliers de stap van een theoretisch MVO-kader naar een praktische neerslag ervan op maat van hun bedrijf of organisatie.

De theorie van de GRI

De werkateliers startten met een essentiële oefening, nl. het in kaart brengen van het business model canvas van je organisatie. Dit vormt een gefundeerde basis om MVO te integreren in het beleid van de deelnemende bedrijven en organisaties. Het verkregen document was voor de deelnemers meteen een aanleiding om collega’s en management te betrekken in de MVO-communicatie.

Extra concentratie was vereist in werkatelier 2, waarin de pas gelanceerde GRI G4-richtlijnen aan bod kwamen. Deze internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving laat toe het rapport op te maken ‘volgens de regels van de kunst’. Speciaal voor de deelnemers werden een aantal handige hulpmiddelen ontwikkeld om hun eigen materialiteitsmatrix op te stellen conform de GRI G4-richtlijn.

Inspiratie voor duurzame publicaties

Na de theorie was het tijd voor creativiteit. Aan de hand van talloze voorbeelden kregen de deelnemers volop inspiratie om hun eigen duurzaamheidsverslag vorm te geven. Er was hierbij uiteraard aandacht voor het maken van duurzame keuzes. Voor- en nadelen van zowel online als offline publicaties werden naast elkaar gelegd. In elke provincie kwam een expert toelichting geven over duurzaam drukwerk, de verschillende eco-labels en toegankelijke communicatie op maat van het bedrijf.
 

Duurzaamheidsrapport als communicatietool

ikMVOok-trekkers, Anouk Van de Meulebroecke (Sliding Doors) en Sabine Simoens (Cayman), stonden in voor de praktische uitwerking van de ateliers: “We willen elke deelnemer begeleiden naar een duurzaamheidsrapport dat zowel inhoudelijk als qua vorm past bij de organisatie, zonder daarbij de regels van de kunst (de GRI-richtlijnen) te laten varen”.

De ambitie gaat zelfs verder. Eens het verslag gepubliceerd is, komt het er op aan dit in te zetten als een volwaardige communicatietool. Uitgangspunt hierbij is het inzetten op de juiste interne en externe communicatiekanalen om de gewenste doelgroep te bereiken. Ook hier weer met de nodige aandacht voor het leggen van een goede basis via stakeholderverificatie en -overleg, eventueel voorafgegaan door interne sensibilisering.

ikMVOok-terugkomdag

Op 3 december 2013 werd het opleidingstraject ‘ikMVOok’ afgesloten met een terugkomdag voor alle deelnemers. Datum en locatie waren afgestemd op de jaarlijkse uitreiking van de Award voor het Beste Duurzaamheidsverslag die aansluitend plaatsvond.

Anouk en Sabine stelden tijdens deze laatste bijeenkomst van ikMVOok een speciaal ontwikkelde leidraad voor om het duurzaamheidsrapport logisch op te bouwen binnen een handig en aantrekkelijk format. Daarnaast lieten we Halina Bletek aan het woord over de UNIZO ROADmap naar duurzaamheid. Een panel van acht ‘ikMVOok-ervaringsdeskundigen’ sloot de terugkomdag af met motiverende getuigenissen over hun ervaringen bij het opmaken van een duurzaamheidsrapport.

ikMVOok-deelnemer Pro natura wint Award beste duurzaamheidsverslag

Linde Brewaeys van Pro Natura was één van de aanwezigen op de opleiding ikMVOok in Oost-Vlaanderen. Het verslag dat zij tijdens dat traject opgesteld heeft, werd bekroond met een Award in de categorie ‘andere organisaties’.

“Bij de opmaak van een duurzaamheidsrapport sta je toch wat alleen in je organisatie. Je krijgt wel de cijfergegevens door van je collega’s en wat feedback van het management, maar dat duwtje in je rug ‘Je bent echt wel op de goede weg’ dat kreeg ik tijdens iMVOok . Met de stappenplannen, tips en nazorg (nalezen en kritisch bespreken van het rapport) was het worstelen met GRI toch iets aangenamer. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zonder ikMVOok! een ander en minder volledig rapport op onze tafel had gelegen. Ondertussen heb ik al heel wat fijne reacties gekregen op ons duurzaamheidsrapport en is het een aanleiding geweest voor menig interview. Het is een echt communicatietool geworden wat gratis en extra promotie oplevert voor onze organisatie", aldus Linde Brewaeys van Pro Natura.

Ook één van de ikMVO-gastsprekers viel in de prijzen: Korpschef Mark Crispel van de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw had tijdens het derde werkatelier in Vlaams-Brabant nog met vuur komen vertellen over het belang van duurzaamheidsverslaggeving in zijn sector. Onder zijn impuls publiceerde de politiezone Sint-Pieters-Leeuw al vier duurzaamheidsrapporten. Een inspanning die nu ook beloond werd met een Award in de categorie ‘andere organisaties’.

Individuele begeleiding en opvolging

Aansluitend op het opleidingstraject ikMVOok kunnen de deelnemers die effectief starten met duurzaamheidsverslaggeving gebruik maken van het recht op individuele begeleiding. Afhankelijk van de specifieke nood die de deelnemer ondervindt i.v.m. het rapport, werd de nodige tijd genomen om de puntjes op de i te zetten, of het verslag op rails te zetten.  
 

ikMVOok leeft verder op Pinterest

Op het digitale prikbord Pinterest hebben we de input van de diverse werkateliers op een visuele manier verzameld. Zo blijft de info ter beschikking van de deelnemers, en kunnen tegelijk andere organisaties geïnspireerd worden om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen en ermee naar buiten te komen. Volg ikMVOok via Pinterest en www.ikmvook.be.

ikMVOok is een project van MVO Vlaanderen ism haar partners Departement Werk en Sociale Economie, Agentschap Ondernemen, De Belgische Kamers van Koophandel, UNIZO, Verso, Kauri, Business & Society Belgium en regionale partners.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
18 december 2013
Terug naar boven
Terug naar boven