Duurzaam HR - de sleutel tot duurzaamheid

In Carrière Magazine vertelt auteur Anastasia Kellermann hoe medewerkers hét verschil kunnen maken voor een duurzame organisatie. Mensen willen blijkbaar ook binnen de organisaties waar zij werken actief bijdragen aan een betere wereld. De sleutel? Duurzaam HR.
 

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers zelf vinden dat zij slechts 20 procent van hun vermogen benutten op het werk. Maar zij willen méér. Zij willen hun talenten binnen hun organisaties ook inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Dat doen zij nu vaak al in het vrijwilligerswerk.

Anastasia Kellermann: “Er zijn voldoende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om die betere wereld binnen bereik te brengen: de financiële crisis, klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en armoede. Maar deze uitdagingen vragen om andere oplossingen dan het ‘oude systeem’ ons biedt. We zullen daarom binnen organisaties juist het talent en vermogen van onze mensen méér moeten mobiliseren om tot creatieve, slimme oplossingen te komen voor de korte en de lange termijn. Dat is goed voor het individu, de organisatie én de wereld! HR vormt de sleutel voor deze noodzakelijke verandering binnen de organisatie, en dat is nodig om tot duurzaamheid te komen: ‘duurzaam HR’.”

Definitie duurzaam HR

Maar wat houdt duurzaam HR eigenlijk in? Een officiële definitie bestaat er nog niet. Volgens Anastasia Kellermann is duurzaam HR een HRM-beleid en -uitvoering die bijdragen aan het genereren van een positieve impact op:

  • Person (de individuele werknemer als leider)
  • People (stakeholders: waaronder collegae, klanten, leveranciers, burgers,...)
  • Planet (omgeving: waaronder natuur, milieu, dierenwelzijn)
  • Prosperity (welvaart, korte en lange termijn winst, continuïteit van de organisatie, opbrengsten voor de organisatie en voor de maatschappij).

Uitgangspunten duurzaam HR

De auteur stelt een aantal uitgangspunten voor duurzaam HR voorop:

  • ‘Goed HRM’ is nodig om tot ‘Duurzaam HRM’ te komen, maar is pas duurzaam wanneer het ingezet wordt voor de impact op de 4P’s. Zij gaat hierbij uit van het 4US™ model.
  • Duurzaam HRM integreert duurzaamheid in alle instrumenten van HRM voor de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.
  • Duurzaam HRM is nodig om duurzaamheid in de missie, visie en de strategie van de organisatie te ondersteunen.
  • Duurzaamheid gaat ook over het slim omgaan met ‘resources’, niet alleen met grondstoffen, maar ook met menselijk talent.
  • Prosperity is een ruimer begrip dan profit en behelst opbrengsten zoals meer productiviteit door hogere medewerkerstevredenheid, ‘preferred employer’, schone lucht, kwaliteit van leven.

Het volledige artikel leest u in Carrière Magazine onlline.

Anastasia Kellermann is auteur van ‘The S-Factor en Duurzame Overheid? Tijd voor Duurzaam Leiderschap.’ Zij is daarnaast directeur van 2LEAD4US, een bedrijf gespecialiseerd in duurzaam leiderschap. Het helpt mensen, bedrijven en overheden te verduurzamen.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
19 mei 2015
Terug naar boven
Terug naar boven