Drie voorbeelden om bedrijventerrein te verduurzamen

Man overschouwt grote bouwwerf

Meer en meer Vlaamse bedrijventerreinen willen verduurzamen. Onder meer door het inzetten op CO2-arme technologieën. Of door bewust te kiezen voor een ecologische landschapsinrichting en het stimuleren van de biodiversiteit. Vaak gaat de verduurzaming gepaard met het aangaan van nationale en internationale partnerschappen. We belichten drie mooie voorbeelden.

BISEPS-project

Dit staat niet voor spiergerol, wel voor “Business Clusters Integrated Sustainable Energy Packages”. Een aantal nationale en internationale partners bundelen over de grenzen heen hun krachten om bedrijven aan te zetten hun uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. BISEPS wordt gerund door een consortium van acht partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Ze sporen bedrijven in bedrijventerreinen aan om CO2-arme technologieën op grote schaal te gaan gebruiken. Door hun omvang en clustering van ondernemingen zijn bedrijventerreinen uitermate geschikt om CO2-arme technologieën toe te passen, zoals:

 • warmte-uitwisseling
 • windenergie
 • biomassaverwarming
 • warmtekrachtkoppeling en energie-installaties
 • smart grids
 • grootschalige zonne-energiecentrales.

Zo zullen de bedrijven energiewinst maken en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De Europese Unie erkent deze uitdaging. Daarom kan het BISEPS-project rekenen op 3,9 miljoen euro.

Het BISEPS-project vond ook zijn weg tot West-Vlaanderen. De intercommunale Leiedal zal zich binnen het project toeleggen op meer duurzame energieproductie bij kleine en middelgrote ondernemingen op de bedrijventerreinen Kortrijk-Noord, Harelbeke-Zuid en Waregem-Zuid. Daarnaast in gebieden met een energie-intensieve industrie langs het kanaal Roeselare-Ooigem.

Project 2B Connect

Het Europese project 2B Connect ging op 4 januari 2016 van start. 2B Connect zet zich drie jaar lang in voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland. De aanleg van groene infrastructuur moet een belangrijke rol spelen als natuurverbinding voor planten en dieren. Dit project reikt verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. 2B Connect:

 • vergroent terreinen
 • leidt adviseurs op
 • onderzoekt
 • verspreidt kennis en goede voorbeelden.

Aan 2B Connect werken 23 partners mee: dertien uit Vlaanderen en zes uit Nederland. De partners uit Vlaanderen zijn onder andere de Vlaamse Overheid, de provincie Antwerpen en de Strategische Projectenorganisatie Kempen.

Interreg, het Vlaams-Nederlandse samenwerkingsorgaan in de grensstreek en initiator van 2B Connect, neemt het voortouw. In de grensregio Vlaanderen-Nederland selecteerden ze tien gebieden. Hier willen ze met de bedrijven samenwerken aan biodiversiteit. Van bestaande bedrijventerreinen die een biodiverse make-over krijgen tot nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Daar zullen ze van bij de aanleg rekening houden met de natuurwaarden in de buurt. Van volledige bedrijventerreinen tot individuele bedrijfskavels.

Mobipunten

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor:

 • autodelen
 • fietsparking
 • een nabije halte van openbaar vervoer.

Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden. Het bevat enkele essentiële mobiliteitsfuncties, maar kan ook uitgebreid worden. Essentieel bij bedrijvenparken is het voorzien van standplaatsen voor autodelen. Minstens twee plaatsen voor bij voorkeur verschillende types deelwagen. Deze deelwagens kunnen gebruikt worden door de bedrijven tijdens de kantooruren en door het personeel en buurtbewoners buiten de kantooruren. In functie van het klimaatadaptatie kan dat uitgebreid worden met een carport met groendak of zonnepanelen om deelwagens te beschermen tegen hitte en hagel.

Mobiliteitsorganisaties Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit nu ook in Vlaanderen. Beide organisaties stelden een lijst voor van functies die het comfort verhogen, of andere behoeften kunnen vervullen: lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke fietspomp, … Het is aan de bedrijven om te kijken welk aanbod aantrekkelijk kan zijn voor het bedrijventerrein.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
8 oktober 2017
Terug naar boven
Terug naar boven