Analyse recyclageproblemen in het Belgisch huishoudelijk verpakkingsafval

Op vraag van minister Marghem heeft de sectorfederatie Go4Circle-Coberec de recyclageproblemen van huishoudelijk verpakkingsafval geanalyseerd. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kan de minister de verpakkingssector aansporen om de recycleerbaarheid van een hele reeks verpakkingen te verbeteren. 

In opdracht van de federale overheid, FOD Milieu en minister Marghem analyseert Go4Circle-Coberec het huishoudelijk verpakkingsafval, dat in de PMD-afvalzak terecht komt. 

De studie resulteert in een beeld op de zeven belangrijkste designproblemen bij huishoudelijke verpakkingen. Die situeren zich op het niveau van de sorteercentra, de eerste fase van recyclage.

Voor de inventarisatie van de recyclageproblemen van het Belgisch huishoudelijk afval én de mogelijke oplossingen ervan hebben de onderzoekers van deze sectorfederatie beroep gedaan op vertegenwoordigers van de PMD-sorteercentra. 

Samenwerkingsplatformen

Het rapport stelt voor elk probleem oplossingen voor op korte en middellange termijn. Die situeren zich zowel bij de sorteercentra zelf als bij de verpakkingsindustrie en op het niveau van het beleid. Op basis van deze analyse kan overleg opstarten. Op verzoek van een verpakker, een sorteercentrum of een recyclagebedrijf kan een permanent samenwerkingsplatform worden uitgewerkt waarop advies wordt gegeven over bepaalde verpakkingen. 

In het kader van die samenwerkingsverbanden kunnen de afvalverwerkingsketen en verpakkingsproducenten/verpakkers een meer geïntegreerde reflectie opstarten over de integratie van milieudoelstellingen bij het vermarkten van producten. Kunnen producenten, de consumentenverenigingen, de milieuverenigingen en/of de professionals uit de sector ook een rol spelen in de werking van die samenwerkingsplatformen?

Productnormen

Op lange termijn moeten de productnormen, die gebaseerd moeten worden op referenties van Europese recyclagebedrijven, bedrijven verplichten om rekening te houden met de eindrecyclage van hun product bij de productie van de verpakkingen.  

Ontdek meer informatie in het rapport zelf.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
26 april 2018
Terug naar boven
Terug naar boven